GENEL

2016 GENEL

DEVLET ROMANTİZMİ

Sermayenin maşası olan tüm ülkelerde partilerden ve politikalardan bağımsız olarak eğitim sistemi sürekli kötüye gider. Bunun nedeni sermayeyi elinde bulunduranların düşünen, sorgulayan insan istememeleridir....